Praatgroepen

Begeleiding voor kinderen en jongeren
van gescheiden ouders

In een praatgroep kunnen kinderen hun ervaringen en gevoelens delen, de scheiding leren begrijpen en deze een plaats geven in hun leven. We zoeken ook samen naar manieren om om te gaan met de zaken die ze moeilijk vinden rondom de scheiding.

Een praatgroep draagt bij tot het verwerken van de scheiding en kan het contact met de ouders verbeteren.

Begeleiding voor kinderen en jongeren

die een dierbare verloren zijn

Kinderen die recent of langer geleden iemand verloren hebben door de dood, komen samen in kleine groep.

Onder begeleiding van mij kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Verschillende onderwerpen komen aan bod.

Door het delen van deze ervaringen en de steun die van lotgenoten kan uitgaan, worden telkens kleine stapjes gezet in het verwerken van het verlies.